KNT

Analizy ekonomiczne
i księgowość zarządcza

Organizacja rachunkowości w jednostce, dzięki ścisłej współpracy z informatykami, zapewniamy możliwość wdrożenia kompletnego, zintegrowanego systemu finansowo– księgowego, wsparcia go narzędziami do analizy kondycji jednostki, identyfikowania nieprawidłowości i zagrożeń.